Skip to content

CUIR A-STEACH

Cuiribh ur filmichean comhla ri na foirmichean cead agus am foirm inntrigidh thugainn air WeTransfer gu filmg@canan.co.uk.

Gheibh sibh greim air na foirmichean cead agus am form inntrigidh airson lìonadh a-steach gu h-ìosal.

Ma tha duilgheadasan sam bith agaibh le bhith a’ cur an fhilm agaibh a-staigh, cuiribh fios gu fios@filmg.co.uk.

Foirm-Inntrigidh-FilmG-Entry-Form-2021.pdf
FilmG-Consent-2021.pdf

ss-4-1
ss-4-2
ss-4-3
ss-4-4

CUIR-FIOS

FIOSRACHADH COITCHEANN

fios@filmg.co.uk

Manaidsear nam pròiseactan – debbie@cgs-skye.com
+44 (0) 1471 888500

FILMG, Cànan Graphics Studio, Sabhal Mòr Ostaig, Sleat, Isle of Skye
Scotland, IV44 8RQ