Skip to content

Cùirt nan Dathan

Àrd-sgoil Àird nam Murchan

Ardnamurchan High School

Tha na dathan uile air an cruinneachadh gus co-dhùnadh na bhios an dàn dhaibh – cò am fear a bhios a’ call aite ? Is e dìreach Am Britheamh as urrainn a thighinn chun a’ cho-dhùnaidh sin …

The colours have all been assembled to decide their fate – who will be the unlucky one to lose their place in the spectrum ? Only The Judge can decide…

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT