Skip to content

An Sgoth Phabach

Sgoil Bhàgh a' Chaisteil

Castlebay Secondary School

Prògram aithriseach mun tubaist-mara a thachair air Latha Buidhe Bealltainn 1897, a thug buaidh uabhasach air coimhearsnachd bheag Phabaigh sna h-eileanan mu dheas.

A short documentary that tells the story of the May Day tragedy that shook the small community of Pabbay in the southern Isles

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT