Skip to content

Ulaidh MhicNèill

Àrd-sgoil Bàgh a' Chaisteil

Castlebay Secondary School

Tha na luchd-eucoir a’ feuchainn an ulaidh MhicNeill a ghoid à Chaisteal Chisimuil ach tha na planaichean aca air an sgrios le geàrd tèarainteachd neo-earbsach.

Criminals try to steal the MacNeill treasure from Castle Kisimul but their plans are foiled by an untrustworthy security guard.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT