Skip to content

Uisge Bàs

Àrd-sgoil Ìle

Islay High School

Air an eilean Ìle, tha cuideigin air a lorg ri taobh na tràghad, faisg air a bhàsachadh. Ri a thaobh, tha botal buidhe is gleannsach ann, chan eil fhios aig duine sam bith ciamar an d’ fhuair e an sin. Ach cò leis a th’ ann, dè tha na bhroinn agus, gu sònraichte, cò tha ga iarraidh? Chan eil càil a dh’fhios ciamar a thachair e an sin leis an duine seo, ach tha cuideigin cionntach mun cuairt. An urrainn don lorgaire againn fhaighinn a-mach cò tha cionntach, no a bheil an eucoireach nas fhaisge na tha sinn a’ smaoineachadh?

A mystery tale when a person is found on the beach. Is it a crime or an accident? Look at the police and hospital investigation, what happens now? Islay Noir…

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT