Skip to content

Theab

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Portree High School

Aon turas gach seachdain, bidh na sgoilearan aig Mrs Laing air bhioran gus an clas fhàgail. Ach carson?

Once every week, Mrs Laing’s class are on the edge of their seats to leave the class. But why?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT