Skip to content

Sàbhaladh na Mara

Bun-Sgoil Thaigh A' Chladaich

Sandbank Primary School

Tha e mu dheidhinn truailleachd phlastaig anns a’ mhuir a’ cuir dolaidh air na creutairean anns a’ mhuir agus tha clann le draoidheachd gan cuideachadh.

This film is about plastic pollution in the sea hurting the sea creatures and the school students have magic to help.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT