Skip to content

'S Iomadh Rud Buidhe Nach Òr

Àrd-sgoil Loch Abar, S2 Fileantaich

Lochaber High School

Cha chreid sibh na chuala Calum an-diugh… tha òr san sgoil! Ach thàinig atharrachadh air cor Chaluim bhon latha ‘ud.

You’ll never believe what Calum heard today…there’s gold in the school! But Calum’s fate changed since learning this.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT