Skip to content

Priob

Choirstaidh NicArtair

Tha sinn a’ coinneachadh ri cailin air oir na h-uinneige, tràth aon madainn, is i a’ còmhradh thairis air na thuinn-rèidio leis A’ Ghualadair, a sheanair tha fuireach ‘s na speuran gu h-àrd.

We meet a young woman on her windowsill in the early hours of the morning, while she is in conversation with her late grandfather, The Coal Man, who lives in the clouds above and communicates through radio waves.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT