Skip to content

Ò, Nuair a Bha Mise Òg

Fionnlagh & Calum Moireasdan

Finlay & Calum Morrison

Tha Iain MacRamsay anns an stiùideo còmhla ri Uilleam, Seonaidh, Seocaidh agus Griogar, a’ cluinntinn mu na cùr-seachadan a bh’ aca nuair a bha iad òg…ach cha robh a h-uile rud a bhiodh iad a’ dèanamh cho àbhaisteach sin!

Ian McRamsay is presenting a programme where he interviews people about their hobbies when they were younger. Some of the things they used to do were quite…interesting!

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT