Skip to content

An Sgioba Buidhe

Àrd-sgoil Inbhir Theòrsa

Thurso High School

Tha ar film a’ leantainn caraidean a tha a’ gluasad bhon bun-sgoil dhan ard-sgoil. Ach thairis air saor-laithean an t-samhraidh thachair rudigin dhan cairdeas aca, nis feumaidh iad a’ deileaghadh leis na dubhlan a th’ anns an ard-sgoil. Am bi iad a-riamh caraidean a-rithist?

Our film follows a group of friends as the move from Primary school to High school. Over the summer something has happend to their friendship, as they struggle with the challenges facing them in High school. Will they ever be friends again?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT