Skip to content

Naidheachdan G

Rosa O'Halloran

Tha seo mise a deanamh na naidheachan agus ag radh gu bheil a h-uile cail air a dol bhuidhe.

This is a quick news report about me saying everything has turned yellow.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT