Skip to content

Na Balaich

Na balaich bho AS5 Àrd-sgoil MhicNeacail

Ann an dà mhìle fichead ‘s a trì bidh a’ Bhuidheann Aillse Fir nan Innse Gall a’ comharrachadh coig bliadhna deug le bhith a’ toirt còmhla fir le aillse gus taic a thoirt do chàch a chèile. Tha an obair aca cuideachd a’ toirt deagh eisimpleir do bhalaich agus fir òga mu cho cudromach sa tha e bruidhinn mu faireachdainnean. Chaidh am fiolm seo a dhèanamh le balaich bho Ard-sgoil MhicNeacail.

The Hebridean Men’s Cancer support group marks 15 years of bringing men together to share and talk about their experience of having cancer. The film was made by pupils of The Nicolson Institute as part of the Youth Philanthropy Initiative

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT