Skip to content

Latha Nàiseanta Buidhe

Perth GME Group

Tha na emojis a’ comharrachadh Latha Nàiseanta Buidhe le partaidh buidhe. Tha aon emoji a’ tighinn ann am purpaidh an àite buidhe agus chan eil na emojis eile toilichte mu dheidhinn seo, ach aon emoji a-mhàin a tha airson a bhith na dath eadar-dhealaichte cuideachd. Chan eil e fada gus a bheil a h-uile duine airson a bhith na dath eadar-dhealaichte agus tha am partaidh a’ tionndagh gu fear làn dathan.

The emojis are celebrating National Yellow Day with a yellow party! One emoji turns up in purple and the yellow emojis aren’t happy until the kind emoji decides to be a different colour too. Soon everyone wants to be a different colour and the party becomes a riot of colours.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT