Skip to content

Latha Buidhe Bealltainn

Bun-sgoil Chondorrat

Condorrat Primary School

Seo sgeulachd beag mu dheidhinn beatha Flòraidh NIcDhomnaill nuar a bha i na nighean bheag air an t-Eilan Bheinn na Fadhla anns na 1940n agus ‘50n. Ann an “Latha Buidhe Balltainn” tha mathair Flòraidh, Flòraidh òg agus na brathairean agus peathraichean aice a’ glanadh plagaidean ann an dòigh sònraichte.

This is a short story about Flora MacDonald when she was a young girl living in Benbecula during the 1940s and ’50s. In “Latha Buidhe Bealltainn” Flora’s mother, young Flora and her brothers and sisters wash the blankets in a very interesting way.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT