Skip to content

Iasgach, Alpacas agus Seoclaid Teth

Eimhir NicAoidh

Eimhir Mackay

Tha ‘Iasgach, Alpacas agus Seoclaid Teth’ a’ toirt dhuinn sealladh air na diofar eileamaidean a tha co-cheangailte ri latha math iasgaich airson nighean bheag a tha sia bliadhna a dh’aois. Mar a thuigeas sinn bhon tiotal, tha latha soirbheachail ag iasgach a’ gabhail a-steach barrachd na glacadh èisg. Faigh a-mach tuilleadh còmhla ri Eimhir Nicaoidh ’s i ag innse dhuinn mu latha ag iasgach còmhla ri a h-athair.

‘Iasgach, Alpacas agus Seoclaid Teth’ provides an insight into the different elements that create a great day’s fishing for a 6 year old girl. As the title suggests, there is more to a successful fishing trip than catching a fish. Find out more with Eimhir Mackay as she details her experience of fishing with her Daddy.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT