Skip to content

Geamannan Bogha Froise

Bun-Sgoil Ghàidhlig Bhaile a' Ghobhainn

Govan Gaelic Primary School

Tha buidhean de sgoilearan air an toirt air falbh gu aite neonach. Feumaidh iad obair an aghaidh sgoiltean eile gus na geamanan a bhuannachadh, dol gun ath ire agus faighinn air-ais.

A group of pupils are transported into a strange place. Here, they must compete against other schools to win games, proceed to the next level and make it back.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT