Skip to content

Gàidhlig sa Chiste

Parker Dawes

What on earth just happened there?! Tha an blurb seo dìreach air tionndadh gu Beurla dìreach ro mo shùilean fhèin! Neònach. Thigibh a smaointinn air… Dè an ùpraid a bhiodh ann, nan tionndaidheadh ​​a h-uile facal Gàidhlig san t-saoghal gu Beurla!

Dè fon ghrèin thachair an sin?! This film blurb just turned into Gaelic right before my very eyes! How odd. Come to think of it… What chaos there’d be, if every English word in the world turned to Gaelic!

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT