Skip to content

Gàidheil Ùra

Innes Macleòid

Innes Macleod

Na sgeulachdan aig Teàrlach, Mel agus Janni air mar a dh’ionnsaich iad a Ghàidhlig agus mar a tha e air am beatha atharrachadh.

The story of Teàrlach, Mel and Janni and their journey of learning the Gaelic language and how it has changed their lives.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT