Skip to content

Eileanaich Ghlaschu

Eilidh NicAmhlaigh

Eilidh MacAulay

Nuair a dh’ fhàg Ali Dòmhnallach an taigh, bha e ag ionndrainnn a choimhearsnachd ann an Èirisgeidh. Innsidh Ali mar a’ lorg e coimhearsnachd ùr le Eileanaich Ghlaschu – dachaigh air falbh bhon dhachaigh.

Glasgow Island FC is a haven for young people from the Islands. Ali Dòmhnallach reflects on leaving home for the city and finding a new community in the form of a football team.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT