Skip to content

Dè tha Toileachas a' Ciallachadh Dhutsa

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Portree High School

Tha buidheann bheag de sgoilearan airson faighinn a-mach dè bhios dha-rìribh gar fàgail toilichte agus gu dearbh, a’ cheist mhòr, dè tha ann an toileachas?

A small group of students want to know what really makes people happy and of course, the big question, what does happiness mean?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT