Skip to content

Dàn Ceart Aghaidh

Bun-Sgoil Ghàidhlig Bhaile a' Ghobhainn

Govan Gaelic Primary School

Tha tòrr buidhe aig Philip ach chan eil aig Max. Aon Latha tha na griogagan seunta aig Philip air an goid agus tha 2 mhuirt a tachairt. Ach saoil cò am murtair?

Philip has lots of luck but Max does not. One day Philip’s magic bracelet is stolen and 2 murders take place. But who is the murderer?

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT