Skip to content

Clach an Dàin

Àrd-sgoil Gheàrrloch

Gairloch High School

’S e an gnìomh mu dheireadh a rinn Coinneach Odhar mus deach a chur gu bàs Clach an Dàin a thilgeil a-mach gu muir. Bha i an sin, a’ feitheamh, airson còrr is trì ceud bliadhna gus …

The final act of the Brahan Seer before he was put to death was to cast the Seeing Stone into the sea. There it waited for more than three hundred years until …

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT