Skip to content

Chunnaic Mi Measg Nan Ubhal Thu

Rob MacNeacail

Sgeul am bàrd Sgitheanach Aonghas Dubh MacNeacail a’ sireadh uaigh a mhàthar ann an Ùige. Anns a’ phrògram, mìnichidh Aonghas an sgaradh a dh’adhbhraich a chuid aineolais, agus le cuideachadh bho a mhac, Rob, feuchaidh e lorg fhaighinn air an uaigh, agus clach-chinn fhaighinn dhi.

The story of the Skye poet, Aonghas Dubh MacNeacail, searching for his mother’s grave in Uig. In the programme, Aonghas will explain the rift in his family that caused him to lose track of this information. With the help of his son, he will try to find the grave, and have a head-stone installed in her memory.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT