Skip to content

Cearc Berserk

Acadamaidh Pheairt

Perth Academy

Ann an clas màirnealach aon fheasgar, tha nighean a’ tòiseachadh air bruadar. Le h-inntinn air iomrall, tha cearc a’ dèanamh geur-leanmhainn oirre. Ann an oidhirp èiginnich gus cuidhteas fhaighinn dhith, tha i ag iarraidh taic bho sgioba a chuireas ruag air an deamhan.

During a tedious class in school one afternoon, a girl begins to daydream. In her delirium, she is terrorised by a chicken. In a desperate effort to rid herself of it, she calls in a team of exorcists.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT