Skip to content

Càirdeas

Acadamaidh Alanais

Alness Academy

Tha dithis nighean a-mach air a chèile agus tha droch fhortan aca ach nuair a tha iad nan caraidean a-rithist, tha cùisean fada nas fheàrr.

Two girls fall out and they have bad luck but when they are friends again, things are much better.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT