Skip to content

Bùrach Buidhe (Am Balach Buidhe Bàn)

Àrd-sgoil Ghlinn Challdair

Calderglen High School

Tha an tidsear ag iarraidh air sgoilearan cruinneachadh gus èisteachd ri sgeulachd. San Sgeulachd, tha sinn a’ coinneachadh ri Iain. Cha chaomh le Iain rud sam bith buidhe agus tha e dha chur às a riann. Tha a charaid dha chuideachadh agus tha iad a’ falbh leis a h-uile càil buidhe a chì iad, fiù a’ ghrian. Tha a chogais a’ dèanamh dragh dha ge-tà agus tha e a’ cur gach nì buidhe (agus a’ ghrian) airais nan àite fhèin ged a tha e fhèin a-nis a’ fulang. Tha a’ charaid dha chuideachadh aon uair eile le a bhith a’ toirt dha glainneachan a tha a’ toirt sealladh gorm air a h-uile càil. Tha an tidsear a’ dùnadh an leabhar sgeulachd, agus tha a’ chlas nan suain chadal.

A teacher is reading a story to her class. In the story there is a boy who doesn’t like the colour yellow. The colour has such an affect on him that he goes a bit mad. His friend helps him steal all the yellow things that they can think of including the sun, and he is finally at peace. He sees that others are suffering as a result and so he puts the sun back. His friend invents special glass that let him see the world in a blue tone. All are happy in the end. When the teacher closes the book the class are all sound asleep.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT