Skip to content

Buidhe gu Bràth

Sgoil an Taobh Siar

Daoine a’ bruidhinn mu dheidhinn an dath buidhe agus na rudan miorbhailleach mun cuairt oirnn a tha buidhe. Tha liosta de iomadh rud ann agus aig a cheann thall tha a h-uile duine aca ag aontachadh gu bheil na buidhe nas fhearr na dath sam bith eile.

The play shows a group discussing the colour yellow and all the wonderful things in the world that are yellow. Much discussion arises around all the yellow things that we are familiar with and in the end, the group agrees that yellow is the best colour.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT