Skip to content

Bòtannan Buidhe

CnaG na Hearadh

Tha sgoilearan bho Sgoil Sir E Scott air a bhith trang a’ rannsachadh bàta-teasairginn an t-Òb agus a’ bhuaidh a th’ aige air muinntir an àite. Anns an aithriseachd ghoirid seo chì sinn iad a’ bruidhinn ri Hamish Mac an Tàilleir a bha an sàs ann am bàta-teasairginn fhaighinn, Rachael Chaimbeul a tha na pàirt den chriutha agus Murchadh MacAmhlaigh a tha air a bhith na mharaiche fad a bheatha.

Pupils from Sir E Scott School have been busy researching about Leverburgh Lifeboat and the impact it’s had on locals. In this short documentary we see them speaking to Hamish Taylor who was involved in the process of getting the lifeboat, Rachael Campbell who’s part of the crew and Murdo MacAulay who’s been a seafarer all his life

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT