Skip to content

Bogsa Buidhe a' Ghogail

Sgoil Bhàgh a' Chaisteil

Castlebay Secondary School

Tha muinntir Bharraigh a’ toirt sùil gheur air na tha bhith air a gabhail àite air a bhogsa air an t-seachdain-sa, eadar am Mòd, Farpaisean Chon Chaorach agus am prògram ‘s ùire aig David Attenborough.

Barra’s TV critics have been busy this week, settling down to watch the Mod, Sheepdog Trials and David Attenborough’s latest documentary.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT