Skip to content

An Rathad Breighe Buidhe

Sgoil Bhàgh a' Chaisteil

Castlebay Secondary School

Tha Nicola a’ dùsgadh ann an saoghal draoidheach, annasach… saoghal làn ‘caraidean’ ùr – cuid a bheir cuideachadh ‘s cuid a chuireas bacadh orra bho bhith dèanamh a slighe air ais dhan Phàrlamaid.

Nicola finds herself in a strange and magical world… a world full of new ‘friends’ – some that’ll help and others that may hinder her journey back to Parliament.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT