Skip to content

An Latha Buidhe

Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

Inverness Royal Academy

Tha an balach fatalach airson an sgoil so tha e ruith a-steach dhan clas ach tha e tuiteam bualadh an ceann aige agus a-nis tha e direach a’ faicinn buidha tha an cairaidean aige a feachain gun cuideachadh agus aig an deireadh tha e ag obair.

Follow along as a young boy only sees yellow after a nasty incident in his Gaelic class….

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT