Skip to content

An Jar Buidhe

Meghan Blain

Sgeulachd shìmplidh mu dheidhinn caileag leis an ainm Sunny a’ feuchainn ri barganachadh le fear-bùtha agus a’ faighinn mustard airson a burger ach tha barrachd ann na tha a’ tachairt…

A simple story about a girl named Sunny trying to bargain with a shop keeper and get mustard for her burger but there’s more than meets the eye…

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT