Skip to content

An Gealladh

Àrd-sgoil Phort Rìgh

Portree High School

Beò ann an dachaigh-chloinne, gheibh Fraser naidheachd iongantach! Ach gun fhiosta dha, thug ‘a sheanair’ gealladh seachad iomadach bhliadhna air ais a chuireas bacadh orra.

Brought up in an orphanage, Fraser receives some life changing news! Unbeknownst to him, a promise his biological grandfather made many years ago still has huge implications.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT