Skip to content

Am Fuath

Clas Gàidhlig Chamelon

Camelon Gaelic Class

S e bòcain-uisgeachan gamhlasach a th’ annta le falt buidhe agus cha toil leotha duine sam bith a’ truailleach ar n-uisgeachan. Ma glacas iad cuideigin a’ salachadh nan uisgeachan aca, tarraingidh iad iad gu doimhneachd agus bàthaidh iad iad.

The Fuath are yellow-haired, malevolent water sprites and they don’t like anyone polluting our waters. If they catch someone fouling their waters, they will drag them in deep and drown them.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT