Skip to content

A' Bhuidheann Bhuidhe Bhuaireanta

Àrd-sgoil MhicNeacail, ÀS3

The Nicholson Institute, S3

Tha triùir bhalach a’ tighinn còmhla airson rudeigin a dhèanamh airson tiktok. Tha iad a’ goid rudan buidhe. A h-uile seòrsa rud bho bhinichean gu banana.

Three boys work together to do something for tiktok. They steal yellow things from around the school. Everything from bins to bananas.

Heart480
shootingstar0005480
chick480
boom480
Back To Top

CONTACT